yazı

1.
is.
1. Yazmaq üçün tətbiq edilən qrafik işarələr sistemi; əlifba. Ərəb yazısı. Slavyan yazısı. Qot yazısı. Çin yazısı. Yazı ləvazimatı – yazmaq üçün lazım olan şeylər: qələm, mürəkkəb, kağız və s. Yazı masası (stolu) – yazı işləri üçün xüsusi şəkildə düzəldilmiş stol. Səlimnaz arvad yazı stolunun üstünə dağılmış xırdaca kağız parçalarına baxdı. M. Hüs.. Yazı makinası – yazı yazmaq üçün xüsusi sistemli maşın. Yazı taxtası – üzərində təbaşirlə yazmaq üçün enli qara lövhə. – Divardakı yazı taxtasını, skamyaları, xəritəni görəndə bayaqkı kazak yenidən bağırdı: – Bu nədir? İ. Ş.. // Yazılmış şeyin zahiri görünüşü; xətt. Aydın yazı. Qarışıq yazı. Yazısı pis deyil.
2. Kağız və ya başqa material üzərində yazılmış şeylər; xətt. Şəklin altındakı yazılar. – Səlim baş-başa düzülən daşların yazılarını oxumaqla Mehribana məlumat verərək əylənirdi. S. H.. // Hər hansı bir dövrə və xalqa aid yazılı abidələr. Orxon yazıları. Qədim alban yazıları. Qədim yazılar.
3. Savad, yazı-pozu, yazma qabiliyyəti. Yazı yaza bilmir. – Nə yar yazı bilir, yazıb göndərəm; Nə deyən var o dildarə dərdimi. Q. Z..
4. Yazılmış hər hansı bir şey; əsər, məqalə, mətn və s. Yazının mətnini hazırlamaq. – <Zeynalın> xüsusi yazılar və tərcümələrdən də mədaxili vardı. S. H..
5. məc. Bəxt, tale mənasında. Əlimə almışam sədəfli sazı; Fələk yazdı mənə belə bir yazı! «Aşıq Qərib». Əzəl başdan belə yazıldı yazı; Şirindi söhbəti, şirindi sazı. Qur..
◊ Yazı qaydaları – düzgün yazma qaydaları; orfoqrafiya.
2.
is. qəd. Çöl, səhra, düzən. <Əhməd tacirbaşı:> . . Bayazid yazısında yaxşı ceyranlar olur, göndər, onlardan vurub gətirsinlər, bizə ceyran kababı ver. «Koroğlu». Bu zəfilə, Qövsi, məni yazılara salmaz; Gər mur dilin bilsə Süleymani-zəmanın. Qövsi. // Çöl, eşik, bayır. Bu bəzmi-xasi-ünsdür, aramgahiqüdsdür; Aç qapını, sal yazıya biganəni, biganəni. Ə. Nəb..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • yazı — 1. is., hlk. Düz yer, ova, kır Birleşik Sözler yazı yaban 2. is. 1) Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi Türklerde yazının kullanılması eskidir. 2) Alfabe Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı 3) Harfleri yazma biçimi İnci gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazı — I (Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax, Laçın, Oğuz, Ordubad, Şahbuz, Tərtər, Zəngilan) çöl, səhra, düzənlik. – Quvatdıya <Qubadlıya> gedəndə yazı getdix’cə qutarmır (Laçın); – Yazıdan çayacan yağış məni döydü (Zəngilan); – Qavaxlar susuz… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yāzi — [ref dict= Universal (Ch Ru) ]鸭子[/ref] …   Chinese phonetic list

  • yazı — sebze ve nebatatdan hali deşt, yazlık yer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazı — yazıcı, hısımlar arasında mektup getirip götüren elçi III, 55 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yazı — ova, bez …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • Yazi Tura - Kopf oder Zahl — Filmdaten Deutscher Titel: Yazı Tura – Kopf oder Zahl Originaltitel: Yazı Tura Produktionsland: Türkei Erscheinungsjahr: 2004 Länge: 110 Minuten Originalsprache: Türkisch …   Deutsch Wikipedia

  • Yazı Tura – Kopf oder Zahl — Filmdaten Deutscher Titel: Yazı Tura – Kopf oder Zahl Originaltitel: Yazı Tura Produktionsland: Türkei Erscheinungsjahr: 2004 Länge: 110 Minuten Originalsprache: Türkisch …   Deutsch Wikipedia

  • Yazı Tura — Filmdaten Deutscher Titel Yazı Tura – Kopf oder Zahl Originaltitel Yazı Tura …   Deutsch Wikipedia

  • yazı-pozu — is. 1. Yazı işləri. Bunun da səbəbi odur ki, mən əhli savadam, yazı pozu mənim gözümə ziyan eləyibdir. C. M.. 2. Yazıb oxumaq bacarığı; savad. <Məhəmmədağa:> Oğlunuz burada oxuyub yazıpozu biləcəkdir. N. N.. <Şamama Cadu:> İndi heç az …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.